Loading...

(Just one moment)

Naše ciele

Realizáciou hlavnej činnosti chce Máme radi Rastislavice, o.z. plniť tieto ciele:

 • Budovať zdravé sebavedomie občanov a občianok, a tým ich aktívne zapájať do pôsobenia v obci, v spoločnosti,
 • podporovať vzťah k vidieku, kultúre, športu a vzdelaniu,
 • obnoviť staré tradície a tvoriť nové,
 • zakladať obecné súťaže, podporovať rozvoj športu ako napríklad hokejbal, tanec, futbal, stolný tenis,
 • organizovať kultúrne podujatia,
 • organizovať brigády pre krajšiu obec,
 • podporovať rozvoj obce vo všetkých smeroch, budovať lepšie životné prostredie v obci,
 • podporovať rozvoj spolupráce v obci,
 • vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojenie voľno časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov/iek obce Rastislavice a okolia,
 • realizovať publikačnú a vydavateľskú činnosť,
 • budovať a rekonštruovať zelené zóny,
 • budovať a rekonštruovať cesty, chodníky, prípadne iné stavby.